Powrót do listy

Grzegorz Doroszkiewicz


Doroszkiewicz

Grzegorz

Leontyn

00.00.1879

Nowiszcze

grodzieńska

Simonowka

zyrjański

tomska

Polak

podstawowe

bezpartyjny

Areszt

10.02.1938

Wyrok

22.04.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

28.05.1938

Rehabilitacja

00.09.1959

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego