Powrót do listy

Tichon Doroszkiewicz


Doroszkiewicz

Tichon

Jan

00.00.1901

Nowonikołajewska

Nowosybirsk

Polak

podstawowe

Areszt

05.06.1938

Wyrok

19.10.1938

trójka UNKWD Obwodu Nowosybirskiego

kontrrewolucyjna szpiegowsko-dywersyjna grupa (art. 58-6-11 kk RFSRR)

rozstrzelanie

Śmierć

22.10.1938

Rehabilitacja

21.12.1956

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Nowosybirskiego