Powrót do listy

Bazyli Dragun


Dragun

Bazyli

Andrzej

00.00.1879

Zapasniki

dziśnieński

wileńska

Leningrad

Polak

członek WKP(b) 1926-1937

Areszt

26.09.1937

Wyrok

10.10.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6-7 kk RFSRR

Śmierć

14.10.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938