Powrót do listy

Piotr Drozd


Drozd

Piotr

Stefan

00.00.1902

Nowosiele

święciański

wileńska

Leningrad

Polak

maszynista

Leningrad

bezpartyjny

Areszt

17.10.1937

Wyrok

15.11.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 19-58-8, 58-9-10 kk RFSRR

Śmierć

21.11.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938