Powrót do listy

Józef Drozdowicz


Drozdowicz

Józef

Ignacy

00.00.1897

Turiewo

Turjewo

sienneński

witebska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

Areszt

12.08.1938

Wyrok

02.11.1938

trójka

art. 68, 76 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

18.11.1938

Orsza

Rehabilitacja

26.08.1965

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\13172-P