Powrót do listy

Stanisław Drozdowicz


Drozdowicz

Stanisław

Feliks

00.00.1879

Wołyniec

wietryński

Białoruś

Isykowo

uszacki

witebska

Polak

analfabeta

kołchoźnik

Areszt

29.06.1938

Wyrok

02.11.1938

trójka

art. 68, 71, 76 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

08.11.1938

Rehabilitacja

08.09.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7787-p