Powrót do listy

Mikołaj Drozdowski


Drozdowski

Mikołaj

Pud

00.00.1897

Tomsk

Tomsk

Polak

podstawowe

bezpartyjny

Areszt

09.06.1938

Wyrok

19.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

25.10.1938

Rehabilitacja

00.09.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego