Powrót do listy

Jan Dubiel


Dubiel

Jan

Błażej

00.00.1893

Warszawa

Polska

Kanasz

Czuwaska ASRR

Polak

Areszt

25.06.1937

Wyrok

22.09.1938

trójka specjalna przy NKWD Czuwaskiej ASRR

art. 58 p.4 kk RFSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

12.07.1943

Rehabilitacja

22.03.1957

Trybunał Wojskowy PRIWO

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Archiwum Państwowe Republiki Czuwaskiej\RGU GIA CZR\F. 2669, op.21377, 1378 2842