Powrót do listy

Julian Dubiński


Dubiński

Julian

Józef

00.00.1903

Łukaszi

zasławski

mińska

Orsza

orszański

witebska

Polak

podstawowe

stajenny

Areszt

06.12.1937

Wyrok

03.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent polskich organów wywiadowczych

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

01.07.1966

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\13324-p