Powrót do listy

Józef Dubowik


Dubowik

Józef

Stanisław

00.00.1900

Wilno

Chabarowsk

Polak

Areszt

10.09.1937

Wyrok

25.03.1938

sesja wyjazdowa Kolegium Wojskowego Sądu Najwyższego ZSRR

art. 58-1b, 58-8, 58-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

25.03.1938

Chabarowsk

Rehabilitacja

15.04.1965

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Chabarowskiego\P-83354