Powrót do listy

Stefan Dudorga


Dudorga

Stefan

Mikołaj

00.00.1897

Bostyń

piński

mińska

Polak

maszynista

Pietrozawodsk

bezpartyjny

Areszt

22.09.1937

Wyrok

10.10.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6-9-11 kk RFSRR

Śmierć

14.10.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938