Powrót do listy

Kazimierz Dumański


Dumański

Kazimierz

Eustachy

00.00.1895

sołobkowiecki

winnicka

Irkuck

Polak

ekspedytor

bezpartyjny

Areszt

04.01.1938

Wyrok

10.02.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. art. 58-10, 58-11 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

14.02.1938

Irkuck

Rehabilitacja

15.12.1956

prezydium Irkuckiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\3895