Powrót do listy

Michał Dyk


Dyk

Michał

Józef

00.00.1892

Polska

Jełowka

szegarski

tomska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

bezpartyjny

Areszt

22.02.1938

Wyrok

23.04.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

28.05.1938

Rehabilitacja

08.09.1959

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego