Powrót do listy

Olga Dziatko


Dziatko

Olga

Włodzimierz

00.00.1906

Potoczewo

smolewicki

mińska

Witebsk

witebski

witebska

Polka

nauczycielka

Areszt

25.05.1937

Wyrok

17.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - członek POW

najwyższy wymiar kary

Śmierć

22.11.1937

Mińsk

Rehabilitacja

20.08.1957

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\12002-P