Powrót do listy

Aleksander Jeleński


Jeleński

Aleksander

Tadeusz

00.00.1903

Dzisna

Witebsk

witebski

witebska

Polak

kierownik laboratorium

Witebsk

Areszt

09.02.1938

Wyrok

12.04.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 69, 70, 76 - członek organizacji kontrrewolucyjnej

najwyższy wymiar kary

Śmierć

30.04.1938

Witebsk

Rehabilitacja

11.09.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7833-P