Powrót do listy

Kazimierz Jermołowicz


Jermołowicz

Kazimierz

Tadeusz

00.00.1887

Alimpole

czasznicki

Alimpole

czasznicki

witebska

Polak

analfabeta

robotnik

Czaszniki

Areszt

10.03.1938

Wyrok

20.09.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

29.09.1938

Rehabilitacja

29.09.1989

Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego