Powrót do listy

Piotr Babicki


Babicki

Piotr

Szymon

00.00.1906

Prijamino

borysowski

mińska

Nowy Borysów

borysowski

mińska

Polak

podstawowe

palacz

papiernia "Profinter"

Areszt

12.03.1938

Wyrok

11.09.1939

Kolegium Specjalne

art. 68, , art. 72, 76 kk BSRR - członek kontrrewolucyjnej organizacji, utworzonej przez wywiad niemiecki

5 lat ITŁ

Łagier

Wiatłag

Śmierć

24.08.1941

Wiatłag

Rehabilitacja

13.01.1956

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\6711-s