Powrót do listy

Pius Żakiewicz


Żakiewicz

Pius

Józef

00.00.1892

Dubrowka

borysowski

Staroje Zapole

behomelski

witebska

Polak

kołchoźnik

Areszt

24.08.1937

Wyrok

22.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 68, art. 72, 76 kk BSRR - członek POW, szpiegostwo, antysowiecka agitacja

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.01.1938

Witebsk

Rehabilitacja

04.06.1965

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\13142-P