Powrót do listy

Stefan Żbikowski


Żbikowski

Stefan

Władysław

00.00.1891

Wola Osawińska

siedlecki

Moskwa

Polak

wyższe

wykładowca

członek WKP(b)

Areszt

14.06.1937

Wyrok

26.10.1937

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

kontrrewolucyjna organizacja terrorystyczna

Śmierć

26.10.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

17.12.1955

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie