Powrót do listy

Jan Żwański


Żwański

Jan

Kazimierz

00.00.1879

Wołyniec

uszacki

Domantowszczina

uszacki

witebska

Polak

kołchoźnik

Domantowszczina

Areszt

15.12.1937

Wyrok

20.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR -działalność antysowiecka

najwyższy wymiar kary

Śmierć

08.03.1938

Mińsk

Rehabilitacja

02.10.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego