Powrót do listy

Zachary Żdanowicz


Żdanowicz

Zachary

Bazyli

00.00.1882

Borki

mohylewska

Psków

leningradzka

Polak

sygnalista kolejowy

Psków

bezpartyjny

Areszt

27.08.1937

Wyrok

09.09.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-9-10-11 kk RFSRR

Śmierć

28.09.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938