Powrót do listy

Józef Żdanowicz


Żdanowicz

Józef

Wincenty

00.00.1879

Pausja

dzierżyński

Doroganowo

starodoroski

mińska

Polak

niepełne podstawowe

stróż

Areszt

29.03.1938

Wyrok

26.04.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58, 71, 76 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

24.05.1938

Rehabilitacja

13.04.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\13983-s