Powrót do listy

Bronisław Żełubowski


Żełubowski

Bronisław

Kazimierz

00.00.1892

Ciuksze

święciański

wileńska

Witebsk

witebski

witebska

Polak

niepełne średnie

ekonomista

Witebsk

Areszt

07.02.1938

Wyrok

16.04.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

17.05.1938

Rehabilitacja

00.06.1989

Prokuratura Obwodu Witebskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego