Powrót do listy

Jan Żemojdin


Żemojdin

Jan

Bazyli

Zaabrzezie

wileńska

Leningrad

Polak

bezpartyjny

Areszt

07.09.1937

Wyrok

14.09.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-9-11 kk RFSRR

Śmierć

20.09.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938