Powrót do listy

Jan Żyglewicz


Żyglewicz

Jan

Jakub

00.00.1890

Polska

Chabarowsk

Kraj Dalekowschodni

Polak

Areszt

14.10.1937

Wyrok

30.12.1937

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-1a kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.01.1938

Chabarowsk

Rehabilitacja

06.04.1962

prezydium Sądu Kraju Chabarowskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Chabarowskiego\P-83198