Powrót do listy

Bronisława Żołnierowska


Żołnierowska

Bronisława

Konstanty

00.00.1905

Szełkunowo

lioźnieński

Witebsk

witebski

witebska

Polka

podstawowe

brygadzista

Areszt

10.02.1938

Wyrok

25.03.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, art. 72, 76 kk BSRR - członek organizacji kontrrewolucyjnej, działalność antysowiecka

najwyższy wymiar kary

Śmierć

04.06.1938

Witebsk

Rehabilitacja

01.09.1958

Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego BSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7493-P