Powrót do listy

Ignacy Bagno


Bagno

Ignacy

Stefan

00.00.1909

Małomorcznaja

poleski

pińska

Polska

Nowaja Utka

pierwouralski

swierdłowska

Polak

piekarz

piekarnia chleba Nowoutińskiej fabryki

Areszt

04.08.1937

Wyrok

24.09.1937

najwyższy wymiar kary

Śmierć

29.09.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Swierdłowskiego