Powrót do listy

Włodzimierz Żuryło


Żuryło

Włodzimierz

Franciszek

00.00.1903

Smoleńsk

Polak

mistrz zmianowy

Smoleńsk

bezpartyjny

Areszt

02.07.1938

Wyrok

08.10.1938

trójka UNKWD Obwodu Smoleńskiego

art. 58-10

rozstrzelanie

Śmierć

15.10.1938

Rehabilitacja

26.10.1959

Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\17041-s