Powrót do listy

Awerian Żuromski


Żuromski

Awerian

Piotr

00.00.1880

Skripki

nowoaleksandrowski

kowieńska

Nowosiele

kupiński

nowosybirska

Polak

analfabeta

kołchoźnik

Areszt

29.07.1937

Wyrok

31.10.1937

trójka UNKWD Kraju Ałtajskiego

grupa kontrrewolucyjna (art. 58-2-10-11 kk RFSRR)

rozstrzelanie

Śmierć

08.11.1937

Rehabilitacja

01.04.1961

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Nowosybirskiego