Powrót do listy

Bazyli Zabłocki


Zabłocki

Bazyli

Aleksander

00.00.1902

Polska

Moskwa

Polak

średnie

tokarz

bezpartyjny

Areszt

09.02.1937

Wyrok

16.08.1937

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

kontrrewolucyjna organizacja terrorystyczna

Śmierć

16.08.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

11.08.1956

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie