Powrót do listy

Jan Zabłocki


Zabłocki

Jan

Jan

00.00.1885

Bronnicy

moskiewska

Kaszira

Polak

wyższe

bezpartyjny

Areszt

26.10.1937

Wyrok

19.11.1937

trójka przy UNKWD Obwodu Moskiewskiego

agitacja kontrrewolucyjna

Śmierć

21.11.1937

Butowo

Rehabilitacja

00.08.1989

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski