Powrót do listy

Filip Zawodowski


Zawodowski

Filip

Jan

00.00.1884

Polska

Bijsk

Polak

kapelmistrz

Areszt

14.01.1938

Wyrok

17.02.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-6, 9, 11 kk

najwyższy wymiar kary

Śmierć

07.04.1938

Bijsk

Rehabilitacja

31.01.1958

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego