Powrót do listy

Jan Zagrodzki


Zagrodzki

Jan

Norbert

00.00.1895

Pińsk

Białoruś

Leningrad

Polak

bezpartyjny

Areszt

04.10.1937

Wyrok

12.10.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6 kk RFSRR

Śmierć

17.10.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938