Powrót do listy

Jan Zakrzewski


Zakrzewski

Jan

Jan

00.00.1906

Pirogowo

safonowski

smoleńska

Polak

kołchoźnik

Pirogowo

bezpartyjny

Areszt

18.12.1937

Wyrok

24.01.1938

NKWD i Prokurator ZSRR

rozstrzelanie

Śmierć

19.02.1938

Rehabilitacja

17.10.1957

Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\9504-s