Powrót do listy

Piotr Zakrzewski


Zakrzewski

Piotr

Jakub

00.00.1901

Czita

Czita

Polak

inwalida emeryt

Areszt

14.12.1937

Wyrok

11.02.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-1a, 58-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

04.03.1938

Rehabilitacja

13.06.1958

Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Czytyjskiego