Powrót do listy

Julian Załucki


Załucki

Julian

Wacław

00.00.1900

Krasnoja Słoboda

Mohylew

Polak

podstawowe

ślusarz

Mohylew

Areszt

04.11.1937

Wyrok

06.12.1937

organ sądowy

art. 68 - szpiegostwo

najwyższy wymiar kary

Śmierć

13.01.1938

Mohylew

Rehabilitacja

25.01.1961

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\7269-SN