Powrót do listy

Wilhelm Zapolski


Zapolski

Wilhelm

Adam

00.00.1895

Rużampol

ihumeński

mińska

aaa tam że

Polak

mechanik

Wydrica

bezpartyjny

Areszt

13.10.1937

Wyrok

21.10.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-1a kk RFSRR

Śmierć

30.10.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938