Powrót do listy

Porfirij Bałak


Bałak

Porfirij

Mitrofan

00.00.1914

Kamienka

ubiński

nowosybirska

Kamienka

ubiński

nowosybirska

Polak

podstawowe

Ubińskie rojonowe gospodarstwo leśne

Areszt

00.02.1938

Wyrok

12.04.1938

NKWD ZSRR

kontrrewolucyjna organizacja szpiegowsko-dywersyjna POW (art. 58-2-7-10-11 kk RFSRR)

rozstrzelanie

Śmierć

29.04.1938

Rehabilitacja

15.11.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Nowosybirskiego