Powrót do listy

Adam Zacharczenko


Zacharczenko

Adam

Ludwik

00.00.1882

Gusińce

sirociński

Witebsk

witebski

witebska

Polak

robotnik

Witebsk

Areszt

27.12.1937

Wyrok

08.01.1938

trójka

art. 72, 76 kk BSRR - agitacja kontrrewolucyjna

najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć

13.02.1938

Mińsk

Rehabilitacja

10.10.1989

Prokurator Obwodu Witebskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego