Powrót do listy

Adolf Balejko


Balejko

Adolf

Leontyn

00.00.1881

Pierebrockoj

Polska

Nowopokrowka

iłański

Kraj Krasnojarski

Polak

własne gospodartwo rolne

Areszt

22.06.1938

Wyrok

14.02.1939

Wydział Rejonowy NKWD Rejonu Iłańskiego

art. 58-10 kk RFSRR

sprawę umorzono z powodu śmierci oskarżonego

Śmierć

18.10.1938

Kańsk

Rehabilitacja

06.11.2002

Prokuratura Kraju Krasnojarskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Krasnojarskiego\P-15272