Powrót do listy

Ignacy Ziejła


Ziejła

Ignacy

Martyn

00.00.1864

Buszlary

dwiński

witebska

Paricy

krasnogwardiejski

leningradzka

Polak

bezpartyjny

Areszt

14.08.1937

Wyrok

22.08.1937

trójka specjalna przy UNKWD Obwodu Leningradzkiego

art. 58-10 kk RFSRR

Śmierć

24.08.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938