Powrót do listy

Zofia Zieleńska


Zieleńska

Zofia

Paweł

00.00.1893

Warszawa

Polska

Tomsk

Polka

średnie specjalistyczne

bezpartyjny

Areszt

23.10.1937

Wyrok

02.11.1938

art. 58-02, agitacja kontrrewolucyjna

rozstrzelanie

Śmierć

24.11.1938

Rehabilitacja

03.06.1993

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego