Powrót do listy

Witalis Zieliński


Zieliński

Witalis

Ludwik

00.00.1906

Chotel

winnicka

Małaja Wiszera

Polak

członek WKP(b) 1929-1937

Areszt

02.04.1937

Wyrok

12.10.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-10 kk RFSRR

Śmierć

17.10.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938