Powrót do listy

Witalis Zieliński


Zieliński

Witalis

Ludwik

00.00.1906

płużański

winnicka

Małaja Wiszera

małowiszerski

nowgorodzka

Polak

były członek WKP(b) od 1929 do 1937

Areszt

02.04.1937

Wyrok

najwyższy wymiar kary

Śmierć

17.10.1937

Leningrad

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Nowgorodzkiego