Powrót do listy

Borys Ziemacki


Ziemacki

Borys

Józef

00.00.1890

Wilno

Litwa

Pietrozawodsk

Karelska ASRR

Polak

inżynier

bezpartyjny

Areszt

26.04.1937

Wyrok

12.04.1938

NKWD ZSRR (Ł-d)

rozstrzelanie

Śmierć

25.05.1938

Leningrad, Lewaszowskaja pustosz

Rehabilitacja

26.07.1957

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Republiki Karelia\P-4420