Powrót do listy

Paweł Bałusz


Bałusz

Paweł

Klemens

00.00.1889

Kuriniec

wileńska

Polska

Niżnieudińsk

irkucka

Polak

główny konduktor

stacja kolejowa

Niżnieudinsk

bezpartyjny

Areszt

23.10.1937

Wyrok

19.11.1937

trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. art. 58-10, 58-11 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

22.11.1937

Irkuck

Rehabilitacja

13.12.1958

prezydium Irkuckiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\7938