Powrót do listy

Andrzej Zinowiec


Zinowiec

Andrzej

Emilian

00.00.1884

Polska

Noworosyjsk

Polak

Areszt

18.09.1937

Śmierć

02.12.1937

Rehabilitacja

23.09.1957

Trybunał Wojskowy Leningradzkiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Krasnodarskiego