Powrót do listy

Antoni Ziółkowski


Ziółkowski

Antoni

Osip

00.00.1898

Demkowcy

czemierowiecki

kamieniecko-podolska

Tomsk

Polak

podstawowe

kowal

bezpartyjny

Areszt

03.06.1938

Wyrok

19.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

25.10.1938

Rehabilitacja

00.12.1957

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego