Powrót do listy

Serafin Ziablicki


Ziablicki

Serafin

Józef

00.00.1904

Pawino

Kraj Ałtajski

Tomsk

Polak

wyższe

bezpartyjny

Areszt

10.07.1938

Wyrok

19.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

26.10.1938

Rehabilitacja

00.04.1959

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego