Powrót do listy

Stanisław Iwanienkow


Iwanienkow

Stanisław

Piotr

00.00.1874

kurlandzka

Polak

kołchoźnik

Zykalino

smoleński

bezpartyjny

Areszt

16.07.1938

Wyrok

14.10.1938

trójka UNKWD Obwodu Smoleńskiego

rozstrzelanie

Śmierć

27.10.1938

Rehabilitacja

19.11.1956

Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\2612-s